Szkolenie FURUNO CBT - Computer Based Training


 

W celu uzyskania certyfikatu CBT - Computer Based Training dla modeli FURUNO ECDIS FMD3100 / FMD3200 / FMD3300, należy przesłać zgłoszenie udziału w szkoleniu do FURUNO POLSKA Sp. z o.o. na adres furuno@remove-this.furuno.pl. Prosimy o padanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia wraz z danymi adresowymi. Na tej podstawie wystawiona zostanie faktura proforma, którą zostanie wysłana na podany adres e-mail. Po otrzymaniu faktury proforma niezbędne jest uiszczenie opłaty za kurs na konto bankowe. Następnie uczestnik szkolenia otrzyma przypisany do swojego nazwiska klucz licencyjny, którego uzyskanie jest warunkiem zatwierdzenia certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenie on-line. 

 

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje od FURUNO POLSKA Sp. z o.o. fakturę proforma, a po jej opłaceniu, klucz licencyjny. Oprogramowanie CBT można pobrać bezpłatnie na stronie FURUNO POLSKA Sp. z o.o.www.furuno.pl (646 MB).

 Uczestnik szkolenia rozwiązuje test wielokrotnego wyboru - Multiple Choice Test (MCT). Po zakończeniu testu system wygeneruje plik z informacjami szczegółowymi dotyczącymi szkolenia o nazwie Training Details File. Plik zawiera dokładne informacje o przebiegu szkolenia.

 

Uczestnik szkolenia wysyła e-mail z plikiem z informacjami szczegółowymi dotyczącymi kursu (Training Details File) wraz z otrzymanym kodem licencyjnym do FURUNO ELECTRIC CO. w Japonii. Należy podać również adres korespondencyjny, na który certyfikat ma zostać wysłany.

FURUNO ELECTRIC CO. prześledzi szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zawarte w pliku, oceni je oraz dokona walidacji klucza licencyjnego. Pozytywny wynik kończy się wydaniem certyfikatu i przesłaniem go na adres podany przez uczestnika szkolenia.

 

Pobierz oprogramowanie do kursu FURUNO CBT na stronie: https://www.furuno.com/en/merchant/training/ecdis_cbt

Pobierz broszurę FURUNO Computer Based Training