VR-7000

Voyage Data Recorder

Zgodność z najnowszymi regulacjami IMO odnośnie systemów VDR.

  • 48 godzinny zapis danych w obu elementach systemu DCU (Data Collecting Unit) i DRU (Data Recording Unit).
  • Pamięć SSD mieszcząca 30 dni/720 godzin zapisu w Data Collecting Unit.
  • Możliwość zapisu obrazu z radaru nr 1, 2 Radar oraz ECDIS.

* Do 4 radarów i 3 ECDIS-ów może być rejestrowanych naprzemiennie.

Możliwy jest również zapis innych wybranych źródeł w opcjonalnej pamięci SSD.

Obraz radarowy i ECDIS może być rejestrowany w 15-sekundowym interwale.

Łatwa integracja z FURUNO INS Network.

  • Radary serii FAR-3000/FCR-2xx9 i ECDIS FMD-3100/3200/3300 mogą być podłączone przez Ethernet.

Przesyłanie sygnału radarowego (DVI lub RGB) do sieci Ethernet poprzez konwerter LAN Video.

Możliwość poszerzenia systemu o dodatkowe czujniki poprzez skrzynkę przyłączeniową.

"Live Player V5" do monitoringu i odtwarzania danych na PC.

Możliwy zapis danych na USB.