FCV-628

Echosonda

Wysokiej rozdzielczości echa ryb dzięki technologii RezBoost™

 • FCV-628 wykorzystuje nową technologię RezBoost™, która w znaczący sposób podnosi rozdzielczość separację obiektów podwodnych przy zastosowaniu kompaktowych przetworników o wąskiej wiązce.
 • Filtr cyfrowy poprawia detekcję na płytkiej i głębokiej wodzie.
 • Echo blisko przetwornika.
 • Niespełna 40 cm wystarczy aby echa ryb były rozróżniane.
 • Dwa tryby automatyczne – żegluga i połów.
 • Dwie częstotliwości 50/200 kHz.
 • Wysoka moc wyjściowa 600W.
 • Wyjście TLL do integracji z plotterem GPS.
 • 5,6” calowy jasny ekran LCD o szerokim kącie patrzenia.
 • Konfigurowalny tryb wyświetlania danych nawigacyjnych.
 • Na nowo zaprojektowany uchwyt montażowy pozwalający na obracanie ekranu wokół osi.
 • Możliwość łatwego zamontowania w pulpicie.
 • Łatwo dostępne pokrętła ustawiania wzmocnienia i przełączania trybów.

 

 


RezBoost™

FCV-628 to dwu częstotliwościowa echosonda wyposażona w nową technologię obróbki sygnału RezBoost™

RezBoost™ jest nową, opracowaną przez FURUNO, rewolucyjną technologią przetwarzania sygnału, która znacząco podnosi rozdzielczość i rozróżnialność celów przy zastosowaniu konwencjonalnego przetwornika. Możliwa jest wyraźna obserwacja pojedynczych osobników podchodzących do przynęt, jak i ryb przebywających blisko dna. Z RezBoost™ można spodziewać się nie tylko lepszej wizualizacji, ale również jeszcze dokładniejszego działania funkcji ACCU-FISH™. W porównaniu do konwencjonalnego sposobu obróbki sygnału (FDF) echosonda z RezBoost™ ma obraz ośmiokrotnie bardziej czytelny. Funkcja echosondy TruEcho CHIRP™ (wymaga specjalnego przetwornika) daje obraz nawet 10 razy* bardziej czytelny w porównaniu z FDF. To, co można osiągnąć wykorzystując konwencjonalny przetwornik, często już będący na wyposażeniu jednostki, będzie zaskakujące.**

* rezultaty stosowania RezBoost™mogą się różnić w zależności od wybranej częstotliwości i głębokości.

RezBoost
(powieksz)

RezBoost
(powieksz)

RezBoost™

Dual-frekvens ekkolod med den nye revolutionerende RezBoost™ signal behandlings teknologi


RezBoost™ er udviklet af FURUNO og giver markant forbedret opløsning og differentiering af ekkoerne i forhold til hvad man tidligere har kunne opnå med en traditionel transducer. Man kan nu se de enkelte fisk og skelne dem fra flod og andre genstande i vandet, også når det kommer til de fisk der ligger tæt på havbunden. Med RezBoost™, kan du ikke bare forvente højere opløsning og bedre præsentation, men også en forbedring i ACCU-FISH™ funktionen (læs mere nedenfor).

RezBoost™ eller TruEcho CHIRP™

Sammenlignet med traditionel signalbehandlings teknikker (FDF), vil RezBoost™ ekkolod give et billede der er op til 8 gange skarpere*. Et TruEcho CHIRP™ ekkolod (som kræver en særlig transducer) giver et billede der er op til 10 gange skarpere* sammenlignet med FDF.

RezBoost™ nærmer sig derfor det billede som du kan opnå med CHIRP og kan derfor være et mere prisvenligt alternativ, ikke mindst fordi du med sandsynlighed kan anvende din eksisterende transducer..

* RezBoost™ kvaliteten er afhængig af vanddybdee, afstandsområde og frekvens.
**Den forbedrede RezBoost metode (Enhanced mode) kræver RezBoost skroggennemført eller hækmonteret transducer.

RezBoost Screenshot
(klik for at se forstørrelse)

RezBoost Screenshot
(klik for at se forstørrelse)

ACCU-FISH™

Unikatowa, cyfrowa funkcja szacowania wielkości ryb

Rozpoznawanie wielkości pojedynczych osobników jak i ryb w ławicy osiągnięto dzięki zastosowaniu ACCU-FISH™ Siła sygnału powracającego odbicia jest analizowana i przetwarzana dla uzyskania rozmiaru ryby wyświetlanego na ekranie. ACCU-FISH™ umożliwia identyfikację rozmiaru w zakresie od 10 do 199 cm dla głębokości od 2 do 100 m.

Znaczniki ryb Znaczniki ryb są używane do wyróżnienia indywidualnych ech ryb. Pozwala to mniej doświadczonym użytkownikom na wyraźne oznaczenie obszarów atrakcyjnych do połowu. Można wybrać znaczniki okrągłe, kwadratowe, jak również w postaci symboli ryb. Symbole ryb są w dwóch rozmiarach (duże dla ryb powyżej 50 cm i małe dla ryb od 10-49 cm). Używając znaczników w postaci okręgu lub kwadratu echo pozostaje widoczne.

 


 

Bottom Discriminator (detekcja dna)

Analiza struktury dna

Funkcja Bottom Discrimination umożliwia rozpoznawanie głównego komponentu dna – mułu, piaski, żwiru, skały. Jest to niezwykle przydatna informacja dla maksymalizacji efektów połowu.

Proszę wziąć pod uwagę poniższe kwestie związanie z używaniem Bottom Discrimination:

1. Zakres działania od 5 do 100 m.

2. Przetwornik musi być zamontowany w kadłubie lub na pawęży.

3. Zakres należy ustawić na AUTO.

4. Wartość zanurzenia musi być wprowadzona.

5. Funkcja działa przy prędkości do 10 kn.

  


 

Post-Processing Gain Control

Konwencjonalna regulacja wzmocnienia (Gain) zmienia wygląd echa od momentu zmiany wzmocnienia. Regulacja typu Post-Processing Gain Control zmienia wszystkie echa na ekranie, również te wyświetlone przed dokonaniem zmiany. Ułatwia to łatwe znalezienie optymalnego ustawienia dla danych warunków, gdyż zmiany są błyskawicznie widoczne na ekranie.


White Line

Rozróżnianie ryb przydennych

Górna krawędź dna jest oddzielona białą linią. Pozwala to na odnaleźć ryby ukryte w podwodnej roślinności i na dnie.


Dzielenie i wyświetlanie danych na chart plotterze*

 Dzielenie i wyświetlanie danych na chart plotterze* FURUNO TLL (Target Lat/Lon) – wyjście pozwalające na komunikację echosondy FCV-588 z plotterm FURUNO (L/L, Głębokość, Temp. Wody, Rozmiar Ryb, Typ Dna).

* Wymagany jest odpowiedni chart plotter.

Dzielenie i wyświetlanie danych na chart plotterze*

 Dzielenie i wyświetlanie danych na chart plotterze* FURUNO TLL (Target Lat/Lon) – wyjście pozwalające na komunikację echosondy FCV-588 z plotterm FURUNO (L/L, Głębokość, Temp. Wody, Rozmiar Ryb, Typ Dna).

* Wymagany jest odpowiedni chart plotter.
Przetworniki

Każda echosonda wymaga przetwornika. To mały transmiter i odbiornik ultradźwięków umieszczony na zewnątrz, poniżej linii wody. Powracające odbicia od dna, ryb i innych obiektów są przetwarzane i wyświetlane na ekranie. Furuno produkuje szeroka gamę przetworników do różnych zastosowań.

 

 

 Przeczytaj również o naszych innych produktach:

Echosonda
FCV-295
Chartploter
GP-1670

Chartploter
GP-1870
Echosonda FCV-588


ACCU-FISH™

En enestående fiskestørrelses analysefunktion, som er baseret på den seneste udvikling

ACCU-FISH™ er en teknologi som analyserer på ekkoerne og giver mulighed for at vurderer fiskenes størrelse. Det virker på fisk mellem 10 og 199 cm på vanddybder mellem 2 og 100 m. Ekkoerne bliver vist i to størrelser på hhv. over og under 50 cm.

ACCU-Fiskesymbolerne er enten stribede eller ensfarvede fisk. Alternativt kan fiskeforekomsten vises med en cirkel eller et kvadrat symbol, således at fiskeekkoerne ikke skjules.

Hvordan virker det:

FURUNO har udviklet en algoritme baseret på avanceret "dobbelt stråle " undervandsteknologi – en teknik, der kontinuerlig analyserer og sammenligninger ekkoerne fra to forskellige frekvenser (50 og 200kHz). Elektronikken kan beregne, hvor fiskene er i strålen og baseret på styrken og karakteren af ekkoerne kan loddet beregne størrelsen på fisken. Teknikken har gennemgået intensive test og har vist sig at give bemærkelsesværdigt nøjagtige resultater.

 


 

Bunddiskriminator

Analyse af bundstrukturen


Med bunddiskriminatoren bliver loddet i stand til at hvis hovedbestanddelen af søbunden består af mudder, sten, grus eller sand. Det giver værdifulde oplysninger til at finde de bedste fiskepladser.

Bemærk følgende når du benytter bunddiskriminator funktionaliteten:

 1. Brug den på dybder mellem 5 m - 100 m.
 2. Benyt skroggennemført transducer.
 3. Sæt afstandsområdet til "auto" for at opnå en kosistent præsentation af bunden.
 4. Angiv dit fartøjs dybgang.
 5. Brug loddet ved 10kn eller mindre.
 6. Der kan forekomme afvigelser fra de aktuelle til de viste bundforhold. Læs brugermanualen for at opnå bedst mulig fortrolighed med produktet.

  


 

Efterbehandling af Gain mm

Med konventionel Gain justering er de kun på de aktuelle ekkoer man kan påvirke effekten. Med efterbehandlingsfunktionen "Post-Processing Gain Control" kan effekten af at justerer på Gain også ses på de ekkoer man allerede har passeret og det er derfor nemt at finde den bedste indstilling for dit lod under de givne forhold.White Line - 'Hvid line' funktionalitet

Diskriminering af fisk i nærheden af bunden

Den øverste kant af havbunden vises med en fin hvid linie, som klart viser bundstrukturen. Det hjælper til at man kan skelne mellem havbund, vegetation og fisk.Markér og vis dine informationer på din kortplotter*

FURUNO's TLL (Target Lat/Lon) output giver dig mulighed for at tilslutte dit ekkolod til din FURUNO kortplotter så du kan markerer dine fiskepladser med forskellige informationer (Bredde/længde, dybde, vandtemp., fiskesørrelser bundtype osv.).

* kræver en tilsluttet kortplotter.
Transducer

Alle ekkolod skal, foruden selve displayet, også benytte en transducer. En transducer er en lille metal eller plastik boks, som sidder monteret på båden under vandlinien. Den sender signaler gennem vandet og modtager refleksionerne fra havbund og fisk, som så behandles og vises i displayet.

Der er utrolig mange muligheder. Der er muligheder for metal eller plastik, nogle foretrækker hækmonterede ekkolod frem for at skulle lave hul til gennemføring af en skrogmonteret transducer, og igen er der også mange tilfælde af bådejere der blot vil benytte en allerede eksisterende transducer fra en tidligere ejer af båden.

CHIRP ekkolod kræver nogle helt særlige transducere, men ellers virker de fleste lod med de fleste transducere. Skal du udnytte RezBoost bedst muligt er der dog nogle transducere der er særligt velegnet. Se i manualen til dit lod (link til download findes øverst på siden), eller spørg FURUNO eller din lokale forhandler.

FURUNO producerer selv en række transducere men kan også levere en lang række produkter fra AIRMAR [se website]

Der kan godt være mange muligheder at vælge imellem, og det kan være en idé at spørge din forhandler eller FURUNO efter et godt råd.