Radar meteorologiczny FURUNO WR-2100 & WR-50

 

 

Wykorzystując wiedzę nagromadzoną dzięki rozwojowi rynku morskiego, gdzie FURUNO zdobyło niekwestionowaną pozycję lidera w dziedzinie technologii radarowych, w ścisłej współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi i biznesowymi, opracowaliśmy rozwiązania do obserwacji i analizy meteorologicznej. Wysokiej jakości, kompaktowy Dopplerowski Radar Meteorologiczny FURUNO jest niezastąpiony przy prognozowaniu pogody dla zagwarantowania bezpieczeństwa lokalnych społeczności i zminimalizowania strat wynikających z katastrof pogodowych.

Doppler Weather Radar wykorzystuje półprzewodnikową technologię bezmagnetronową

Wykorzystując półprzewodnikową technologię bezmagnetronową osiągnięto znaczną redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną i zacznie ograniczono koszt potrzebnych materiałów eksploatacyjnych. Ponadto osiągnięto wyższą precyzję obserwacji dzięki szeroko pasmowej obróbce sygnału.

Dual Polarimetric Doppler Weather Radar przyczynia się do wczesnego wykrywania opadów.

Dual Polarimetric Doppler Weather Radar jednocześnie transmituje i odbiera polaryzowane horyzontalnie i wertykalnie fale radiowe. Jest zdolny do kalkulacji prędkości poruszania się chmur, tak jak można to uzyskać z radaru o poziomej polaryzacji, jak również precyzyjnie określać intensywność opadu dzięki polaryzacji pionowej.

 

 

Wiadomości pogodowe - Australia.

 

 

 

 

 

Najmniejszy i najlżejszy na rynku Radar Pogodowy

 

FURUNO, które utrzymuje pozycję lidera na rynku radarów morskich, oferuje Dual Polarimetric X-band Doppler Weather Radar WR-2100 oraz Doppler Weather Radar WR-50.

Dzięki ultra wysokiej rozdzielczości WR-2100 możliwe jest monitorowanie rozwoju trójwymiarowej struktury chmur i przewidywanie nawet krótkoterminowych lokalnych opadów. Ponadto dzięki swoim rozmiarom i wadze WR-2100 został sklasyfikowany jako najbardziej kompaktowy radar pogodowy na rynku.

Poprzez połączenie radaru WR-2100 z WR-50, FURUNO zapewnia "Radarowy System Pogodowy" zdolny do prowadzenia obserwacji 3D w czasie rzeczywistym i monitorowanie zjawisk meteorologicznych bez ponoszenia wielkich nakładów inwestycyjnych.