GP-1670F

Chartploter GPS z wbudowaną echosondą

  • Kolorowy ekran LCD 5,7'' czytelny nawet w promieniach słońca i okularach polaryzacyjnych.
  • Wielowarstwowy, niezaparowujący wyświetlacz zabezpieczony szybą.
  • Wewnętrzna antena GPS.
  • Kartografia C-Map 4D na kartach SD.
  • Obsługa za pomocą RotoKey.
  • Pamięć 30.000 punktów i 1000 tras.
  • Wbudowana echosonda 50/200kHz, 600W.
  • Bottom- Discrimination - funkcja pozwalającą na rozróżnianie rodzaju dna (skała, kamienie, piasek, muł).
  • ACCU-FISH rozpoznaje rozmiar pojedynczych ryb wyświetlając go w postaci cyfr na ekranie echosondy.
  • Rozpoznawanie wielkości w przedziale 10 do 199 cm długości, na głębokości 2 do 100 m.
  • White Line - funkcja białej linii dla precyzyjnego rozróżniania ryb przydennych.