GP-1670F

Chartploter GPS z wbudowaną echosondą

 • Kolorowy ekran LCD 5,7'' czytelny nawet w promieniach słońca i okularach polaryzacyjnych.
 • Wielowarstwowy, niezaparowujący wyświetlacz zabezpieczony szybą.
 • Wewnętrzna antena GPS.
 • Kartografia C-Map 4D na kartach SD.
 • Obsługa za pomocą RotoKey.
 • Pamięć 30.000 punktów i 1000 tras.
 • Wbudowana echosonda 50/200kHz, 600W.
 • Bottom- Discrimination - funkcja pozwalającą na rozróżnianie rodzaju dna (skała, kamienie, piasek, muł).
 • ACCU-FISH rozpoznaje rozmiar pojedynczych ryb wyświetlając go w postaci cyfr na ekranie echosondy.
 • Rozpoznawanie wielkości w przedziale 10 do 199 cm długości, na głębokości 2 do 100 m.
 • White Line - funkcja białej linii dla precyzyjnego rozróżniania ryb przydennych.