FA-170

Transponder AIS

 

• Transponder AIS klasy A
• Zasięg VHF
• Dane wyjściowe AIS dla ECDIS, radaru i innych urządzeń nawigacyjnych
• Porty wyjściowe do podwójnej instalacji ECDIS i radaru
• Połączenie LAN do integracji sieci z systemami na mostku
• BAM (Bridge Alert Management)
• IMO spełnia wymagania MSC.302 (87) dotyczące alarmowania i połączenia z BAM
• Pilot plug – opcjonalne przyłącze dla pilota
• Odbiera sygnały AIS-SART w celu wsparcia działań SAR

Wyświetlacz plotera


Wyświetla symbole dla statków wyposażonych w AIS, stacji bazowych, AIS-SART itp. Po wybraniu celu wyświetlane są informacje o MMSI (lub nazwie), kursie, SOG, COG itp.

 

 

 

 

 

Lista obiektów

Lista w FA-170 może zawierać 2048 celów AIS i AIS-SART.

Szybki podgląd
Po wybraniu celu z listy i naciśnięciu [ENT] pojawi się okno podręczne. FA-170 pokazuje szczegóły pokazanego celu. Możesz także napisać wiadomość AIS lub wysłać zapytanie do wybranego statku.


Lista „Niebezpiecznych obiektów”

 

Lista „Niebezpiecznych obiektów” zawiera nazwy i podstawowe informacje na temat celów, które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne.

 

 

 

 


Własne informacje o statku

Pokazuje pozycję własnego statku, kurs, ROT, COG, SOG, cel podróży, wielkość statku, MMSI, nazwę itp.

    

  

 

Podczas wpisywania danych AIS można wybrać destynację z listy. Na liście można wyświetlić do 20 miejsc docelowych. Kopiowanie i wklejanie sprawia, że korzystanie z listy jest proste i szybkie.

 

 

 

 

 

Lista ostrzeżeń

Wyświetla wszystkie (istniejące i byłe) ostrzeżenia.

   

 

Krótkie komunikaty związane z bezpieczeństwem

Komunikaty związane z bezpieczeństwem można wysłać na konkretny adres MMSI lub na wszystkie statki wyposażone w AIS na kanale VHF. FA-170 może przechowywać 20 wysłanych wiadomości i 20 odebranych wiadomości.

 

 

 

 

Gdy wybierzesz wiadomość i naciśniesz [ENT], pojawi się wyskakujące okienko, w którym wiadomość może zostać odczytana, a odpowiedź może zostać wysłana i zapisana.