FA-150

Transponder AIS

FA-150 jest uniwersalnym pokładowym urządzeniem AIS zdolnym do wymiany informacji nawigacyjnych i danych o statku, pomiędzy statkami lub statkiem i stacją brzegową. Zestaw transpondera FA-150 składa się z nadajnika VHF, dwóch odbiorników TDMA działających równolegle na dwóch kanałach VHF, odbiornik kanału 70 DSC, wyświetlacz oraz wewnętrzny odbiornik GPS.

Dwunastokanałowy wewnętrzny odbiornik GPS, umożliwia synchronizację systemu z czasem UTC, w celu eliminacji różnic u innych użytkowników systemu. W przypadku awarii zewnętrznego odbiornika GPS, daje dane o pozycji geograficznej, COG i SOG.

Wszystkie informacje pokazywane są na wyświetlaczu LCD. Wiadomości i dane są automatycznie odświeżane (zgodnie z wymaganiami ITU-R M.1371-1), np. dane statyczne odświeżane są, co 6 minut, dane dynamiczne, co 10 sekund, statków poruszających się szybciej niż trzy węzły itd.

Wyświetlacz: 4,5'' Silver LCD

Oprogramowanie na PC - opcjonalne

 • Uniwersalny system AIS klasy-A zgodny z wymaganiami IMO MSC.74(69) Aneks 3, IEC 61993-2, ITU-R M.1371-1;
 • Dane wybranego statku CPA/TCPA, COG/SOG, nazwa pokazywane na 4,5'' wyświetlaczu LCD;
 • Możliwość podłączenia radaru, ECDIS'a oraz komputera PC;
 • Wbudowany odbiornik GPS, źródło czasu UTC oraz pozycji geograficznej w razie awarii zewnętrznego GPS'a;
 • Współpraca z radarami Furuno (serii FR-15x5MK3, FR-21x5 oraz FAR-28x5 dzięki dodatkowemu modułowi w radarze, lub serii FAR-21x7 i FAR-28x7 bez modyfikacji);
 • Zdolność odbierania; 2.000 komunikatów/minutę, 4.500 komunikatów/minutę na dwóch kanałach;
 • Nadajnik TDMA:
 • - częstotliwość TX 156,025 MHz - 162,025 MHz, wybór automatyczny lub ręczny;

  - moc transmisji - 2 W, 12.5 W, wybór automatyczny lub ręczny.

 • Odbiornik TDMA:
 • - częstotliwość RX - 156,025 MHz - 162,025 MHz, dwukanałowo;

  - RX1 - domyślnie CH87B (161,975 MHz), wybór automatyczny lub ręczny;

  - RX2 - domyślnie CH88B (162,025 MHz), wybór automatyczny lub ręczny;

  - odstęp między kanałami - 25 kHz oraz 12,5 kHz