BR-500

BNWAS

System BR-500 monitoruje pracę oficera wachtowego, którego zadaniem jest operowanie urządzeniami nawigacyjnymi (np. ECDIS, radar, autopilot itp.), lub potwierdzanie gotowości poprzez naciskanie przycisku resetującego co zadany czas. W przypadku braku wykonania wymaganych operacji, system automatycznie wygeneruje alarm dźwiękowy i wizualny na mostku. Brak potwierdzenia alarmu na mostku powoduje przekazanie go do stacji podrzędnych, dla powiadomienia pozostałych członków załogi o zaistnieniu sytuacji niebezpiecznej.

  • Spełnia wymagania rezolucji IMO - MSC.128(75) dla Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS).
  • Wsparcie i kontrola oficera wachtowego, zmuszające do potwierdzania przyciskiem zachowania gotowości co zadany czas.
  • Przekazywanie alarmów do pozostałych członków załogi w przypadku, gdy oficer pełniący wachtę zaniecha bądź opóźni wymagane działanie.
  • Wyposażenie obligatoryjne dla jednostek konwencyjnych (terminarz wdrożenia w broszurze informacyjnej).